Thanh lý ngân hàng ACB

Thu mua màn hình cũ

2000 màn hình cũ của hệ thống ngân hàng ACB

Thu mua màn hình cũ tại ngân hàng ACB

Thu mua màn hình cũ tại ngân hàng ACB

Thu mua máy tính cũ

2000 bộ máy tính cũ của ngân hàng ACB

Thu mua máy tính cũ tại ngân hàng ACB

Thu mua máy bộ vi tính cũ tại ngân hàng ACB

Thanh lý ngân hàng ACB

Thanh lý ngân hàng ACB

Thanh lý ngân hàng ACB

Thanh lý ngân hàng ACB

Thu mua máy tính bộ tại ngân hàng ACB

Thu mua nguồn cũ của ngân hàng ACB

Thu mua nguồn máy tính ngân hàng ACB

Có HOA HỒNG CAO cho người giới thiệu!