Thu mua ổ cứng cũ ( HDD, SSD ) HCM

Ổ cứng HDD máy tính cũ

Thu mua ổ cứng HDD PC cũ

Ổ cứng HDD Western 500GB cũ

Thu mua ổ cứng HDD PC cũ

Thu mua ổ cứng HDD PC cũ

Ổ cứng HDD Seagate cũ

Thu mua ổ cứng HDD PC cũ

Ổ cứng SSD cũ

Ổ cứng SSD Samsung SATA 2 (3Gb/s) - SATA 3 (6Gb/s) cũ

Thu mua ổ cứng SSD Samsung cũ

Ổ cứng SSD Corsair FORCE LE 200 cũ

Thu mua ổ cứng SSD Corsair FORCE LE 200 cũ

Thu mua ổ cứng SSD Corsair FORCE LE 200 cũ

Có HOA HỒNG CAO cho người giới thiệu!